Aziz Yuhanna Manastırı

Hz.İsa' nın müritlerinden Aziz Yuhanna' nın M.S 95 yılında bu adaya sürgün edilmesiyle Din Tarihi içinde (1.yy sonrasında) Patmos' un adı duyulmaya başlar.Yeni Ahit' in 27 kitabından sonuncusu olan Apokalypsis' in Azize Anna mağarasında bulunan Aziz Yuhanna (Saint Jean) tarafından kaleme alınması ve bu kitabın aydınlatıcı olduğu kadar geleceği öngören tek kitap olması nedeniyle haklı olarak bazı çevrelerce Patmos Adası' na Akdeniz'in Kudüsü adı verilmiştir. Kurulduğu 1088 yılından günümüze dek tarihsel ve manevi yönden varlığını sürdüren Aziz Yuhanna Manastırı yüksekliği 15 m'yi bulan çevre duvarlarıyla Ortodoksların oldukça önem verdiği bir manastır-şatodur. Gerçekten de Tarih içinde (16.yy civarı) halkı korsan saldırılarından koruyan kale görevi üstlenmiştir.Terası ve avlularından bakıldığında Skala Limanı ve Chora'nın aşağı kısmında çatı ve kubbeleri içine alan ilginç bir görüntü önümüze serilir.

Reservations