Görülecek Yerler

Dinsel,Tarihsel,Kültürel Yerler

Patmos Adası'nda görülecek yerleri ; Apokalypsis, Chora ve Aziz Yuhanna Manastırı ile ilgili olan dinsel içerikli yerler ve kendine özgü coğrafi özellikler sunan dar boğazlar, tuzlalar, burun ve ıssız koylardan oluşan doğal çevre içinde görülmeye değer yerler olarak ayırmak mümkün.

Aziz Yuhanna Manastırı

Aziz Yuhanna Manastırı

Hz.İsa' nın müritlerinden Aziz Yuhanna' nın M.S 95 yılında bu adaya sürgün edilmesiyle Din Tarihi içinde (1.yy sonrasında) Patmos' un adı duyulmaya başlar.Yeni Ahit' in 27 kitabından sonuncusu olan Apokalypsis' in Azize Anna mağarasında bulunan Aziz Yuhanna (Saint Jean) tarafından kaleme alınması ve bu kitabın aydınlatıcı olduğu kadar geleceği öngören tek kitap olması nedeniyle haklı olarak bazı çevrelerce Patmos Adası' na Akdeniz'in Kudüsü adı verilmiştir. Kurulduğu 1088 yılından günümüze dek tarihsel ve manevi yönden varlığını sürdüren Aziz Yuhanna Manastırı yüksekliği 15 m'yi bulan çevre duvarlarıyla Ortodoksların oldukça önem verdiği bir manastır-şatodur. Gerçekten de Tarih içinde (16.yy civarı) halkı korsan saldırılarından koruyan kale görevi üstlenmiştir.Terası ve avlularından bakıldığında Skala Limanı ve Chora'nın aşağı kısmında çatı ve kubbeleri içine alan ilginç bir görüntü önümüze serilir.

Museum and library of the Monastery

Museum and library of the Monastery

Aziz Yuhanna Manastırı ve Apokalypsis Mağarası 1999 yılında UNESCO' nun Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Aziz Yuhanna Manastırı Google Art Project ile işbirliği yapan ilk anıt eser olma özelliğini taşır. İnternet kullanıcıları şu LİNK' i tıklayarak manastırda bulunan 116 eseri djital ortamda izleme olanağını bulabilirler. Manastırın iç narteks kısmında Bizans İmparatoru Alexios Komninos' un Ermiş Christodoulos' a hediye ettiği Aziz Yuhanna' yı betimleyen bir ikona vardır. Burada aynı zamanda, içinde 2000 adet eser ve 900 şifre barındıran zengin bir kütüphane,12.yy' a ait freskler ve kurucusu Ermiş Christodoulos' a ait el yazmalarının bulunduğu küçük bir Meryem Ana kilisesi bulunmaktadır.

Kutsal Apokalypsis Mağarası

Kutsal Apokalypsis Mağarası

Aziz Yuhanna' nın Apokalypsis' i yazmasına neden olan vizyonları gördüğü bu kutsal mağara; Hristiyan inancına göre Tanrı tarafında İsa' nın sevgili müridine Vahiy gönderdiği kutsal bir mekandır ve bu özelliğiyle kendisini ziyaret edenlere mistik duygular esinler. Skala ile Chora arasında yer alan bu kutsal mekan nedeniyle Patmos Adası'na Akdeniz'in Kudüsü denmektedir .İnanıldığı üzere mağarada yarılan bir kaya üzerinde Kutsal Ruhu simgeleyen 3 çatlak oluşmuş ve Yuhanna'ya İncil'i dikte ettiren Tanrı Sesi bu çatlaklardan ulaşmıştır. Bu mağara, Patmos Manastırı'nın kurucusu Ermiş Christodoulos tarafından ibadet mekanı olarak gösterilmiş ve 1999 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası Listesine alınmıştır.

Patmiada Okulu

Patmiada Okulu

Patmiada olarak bilinen Patmos Kilisesi Okulu adanın manevi eğitim merkezini oluşturuyordu. Mezunları arasında birçok ünlü isim vardır.Bunlardan biri Yunan halkının yeniden doğuşuna ve bağımsızlığını ilan etmesine büyük katkı sağlayan Filiki Eterya kurucularından Emmanouil Ksanthos' tur.Halen Ortodoks Kilisesi rahiplerinin yetiştirildiği bu önemli okul, Apokalypsis Mağarası'nın üzerinde bulunan kutsal kayalığa sırtını dayamış olarak işlevini sürdürmektedir.

Kutsal Zoodochos Pigi Manastırı

Kutsal Zoodochos Pigi Manastırı

Chora içinde Emmanouil Ksanthou büstünü geçince belediye binasının yanındadır.Aziz Yuhanna Manastırı' nın başrahibi Parthenio Kosta tarafından 1607 de Kurtarıcı İsa ve annesi Meryem'e ithaf edilmiştir.

Kurtarıcı  Meryem Ana Kilisesi

Kurtarıcı Meryem Ana Kilisesi

Kutsal Evangelismos Manastırı

Kutsal Evangelismos Manastırı

Bu manastır, adanın güneybatısında Chora'nın arka bölümlerinde yer almakta ve rahibeler tarafından iskan edilmektedir. Önceleri küçük bir inziva kilisesi iken 1607 yılında Aziz Yuhanna Manastırı başrahibi Nikiforos öncülüğünde restore edilip Aziz Lukas'a ithaf edilmiştir. 1937 tarihinde ise keşiş Amphilochios Makris tarafından yeni binaların eklenmesiyle şimdiki Evangelismos Manastırı kurulmuştur.Burada dua etmek gibi ödevlerinin dışında toplum yaşamına da katkı sağlayan, arıcılık ve bahçe işleriyle ilgilenen ve "spitha" denen bir teknikle Bizans usulü elişleri yapan 40' tan fazla rahibe barınmaktadır.

Vaftizhane

Vaftizhane

Skala'da limana yakın bir noktada bulunan Aziz Yuhanna Manastırı' nın yanında bazı yapıların harabeleri vardır.Rivayete göre Hristiyan dininin erken dönemlerinde Aziz Yuhanna, ada halkını burada vaftiz etmekteydi. Başka bir rivayete göre ise İsa' nın sevgili müritlerinden biri olan bu Aziz, sihirbaz Kinopas' ı denizin derinliklerine gönderdiğinde tam olarak burada durmaktaydı.

Patmos' un Yeldeğirmenleri veya Chora Yeldeğirmenleri

Patmos' un Yeldeğirmenleri veya Chora Yeldeğirmenleri

İki yeldeğirmeni 1688' de üçüncüsü de 1863' te inşa edilmiştir.1950' li yıllarda ise Avrupa' daki benzerlerinin kaderine uğrayıp kullanılmaz olmuşlardır. Bununla birilikte Patmos hayranı bir yelkenci ve aynı zamanda banker olan İsviçreli Charles Pictet tarafından 2012 yılında restore edilmiş ve sınırlı ölçüde un üretmeye başlamışlardır.Bu proje ile ilgili daha fazla bilgiyi şu LİNKİ tıklayarak elde edebilirsiniz.

Simantiri Konağı (Neochorio Yerleşim Yeri Chora)

Simantiri Konağı (Neochorio Yerleşim Yeri Chora)

Chora içinde Neochorion Bölgesi'nde Zoodochos Pigi' ye yakn bir konumda 1625 yılında inşa edilmiş zaman içinde folklorik müze ve kültürel anıt haline getirilmiş bir konaktır. Chora' nın dar sokaklarını arşınlarken karşımıza çıkan ve sekiz nesildir ayakta duran bu harika binada bizi konağın hanımefendisi Morfoula Simantiri ağırlamış ve büyük bir incelikle içeride sergilenen fotoğraflar, ikonalar, el işleri ,günlük kullanım araçları gibi eşyaların sunumunu yaparken zaman içinde bir tür yolculuğa çıkmamızı sağlamıştır.

Nikolaidi Konağı

Nikolaidi Konağı

17.yy ve 18.yy arasında inşa edilen ve Patmos Adası' nın tipik kentsoylu yaşamına özgü ögeler taşıyan bu iki katlı yapı; Chora' nın kuzeydoğu kısmında bulunmaktadır. Zamanının gotik tarz mimari akımına uygun özellikler de taşıyan Nikolaidiis Konağı'nda "ampataros" adlı oturma odasıyla yatak odasını birbirinden ayıran ve aynı zamanda depo görevi gören ahşaptan yapılmış kirevet dikkati çeker. 1956 yılında meydana gelen bir depremle büyük hasar görmüş olan bu yapı; üzerinde gerçekleşen restorasyon çalışmaları sayesinde ilk haline yakın bir duruma getirilmiştir.

Petra İnziva Yeri-"Kalikatsu"Kayası

Petra İnziva Yeri-"Kalikatsu"Kayası

Adanın güneydoğu bölümünde Kalikatsu kayası vardır."Kalikatsu" sözcüğü birçok Yunan adasında koruma altında olan karga ve saksağan gibi kuşların genel adıdır. Burada yaşamış olan keşişlerin bıraktığı izler oldukça belirgindir; taş üzerine oyulmuş raf şeklindeki çıkıntılar, fırın ağzı, kuyular ve su deposu görevini yerine getiren bölümler vs. Bazı araştırmacılara göre bu kaya antik çağlarda Afrodit sunağıydı. Kesin olan şudur ki kayanın zirvesine ulaştığınız zaman önünüze nefes kesen bir görünüm belirir.Ancak yüzeyinin kaygan olması nedeniyle tırmanış sırasında ve inişte dikkatli olmanız gerekir.

Kastelli Antik Akropol

Kastelli Antik Akropol

Skala civarında bulunan Kastelli yamacında eski bir akropolün kalıntıları mevcuttur. Burada M.Ö 3.yy' a ait olan üç burç ve kale duvarı kalıntıları yanında antik bir mezarlığın bulunduğu da söylenmektedir.

İlyas Peygamber Kilisesi

İlyas Peygamber Kilisesi

Denizden 269 m.yükseklikte ve adanın batı tarafında bulunan en uç ve en yüksek yamacındasınız. Açık bir havada Lipsi ve Leros adalarını görebilirsiniz.Akşam saatlerinde günbatımını izlemek için Chora' nın batısından başlayan patikayı takip edip buraya yürüyerek ulaşmanıza değer.Batan güneşin melankolik renklerini Ege Denizi'ne yansıtarak oluşturduğu görünüm sizi fazlasıyla ödüllendirecektir.

Emmanouil Ksanthos (1772-1852) Anıtı ve Evinin Kalıntıları

Emmanouil Ksanthos (1772-1852) Anıtı ve Evinin Kalıntıları

Emmanouil Ksanthos 1772 yılında Patmos' ta dünyaya geldi. İlk eğitimini Patmiada Okulu'nda tamamladı.1814 yılında Athanasios Tsakalof ve Nikolaos Skoufas ile Filiki Eterya Derneği' nin kurucuları arasında yer aldı. Belediye Meydanı'na yakın bir noktada doğduğu evin yıkıntıları ile kendisine ait bir büst ve bir de anıt mezar vardır.

Stavraka Evi

Stavraka Evi

Bu ev ;1870-1880 yılları arasında Chora' nın kuzey bölümünde, Aziz Yuhanna Manastırı' nın duvarları ve giriş kapısının yanında yer alan neoklasik stilde inşa edilmiş Patmos evlerine örnek olmakla ünlü olan bir yapıdır.

Kumaro

Kumaro

Yunanistan içinde koruma altına alınmış olan üç sandal ağacı ormanı vardır. Bunlardan biri Patmos' ta Lampi bölgesine giden yolun başındadır.

Share this page with friends

Reservations