Ksenia' nın kurtarılması

Dökülmüş sıvalar,yerinden oynamış fayanslar,kırılmış mobilyalar,paslanmış demirler,havadaki nem ve tuzun eritip yıktığı duvarlar ve terkedilmiş, çöplüğü andıran bir sahil. 2009 yılında Patmos' ta Ksenia'nın durumu buydu.Bir zamanlar adada turistik gelişmenin sembolü olan bu yapı; 1960 yılında mimar Miltos Dallas' ın gözetimi altında inşa edilmiş 1990 yılında ise kendi kaderine terkedilmişti.Zaman içinde gerekli bakımı yapılmadığı ve herhangi bir restorasyona tabi tutulmadığı için 1980' li yılların başında başlayan çöküşü 1990 yılında binayı kullanılamaz hale getirmiş, en sonunda kapatılmasına neden olmuştu. Ardından iki ayrı özel kişiye satışı yapılmış olsa da kapalı kalmaya devam etmişti. Bu durum; adada turizme katkısı olan belli oranda bir yatak kaybı ve sayısı 30' a varan kimi mevsimlik kimi sürekli çalışan insanın işsiz kalması sonucunu doğurmuştu.

2009 yılında "Divine Hotels" şirketler gurubu tarafindan Ksenia'nın restorasyonu ve genel olarak Grikos Koyu bölgesinin kalkındırılması çalışmaları başlatılmıştır.Asıl amaç üçüncü kategori bir otel olan iki katlı yapıyı, doğal çevre ile uyum sağlayan 5 yıldızlı modern bir otele dönüştürmek ve Patmos Adası'nın çağdaş turizm haritası içinde hakettiği yeri almasını sağlamaktı.Lüks bir otelin ihtiyaçlarına cevap vermekten oldukça uzak olan temel binanın ; Mimar Aris Konstandinidis'in aynı dönemde gerçekleştirdiği modernizm mücevheri diğer yapılarla uzak veya yakın bir ilgisi yoktu.Bununla birlikte denizin üzerinde duran işlenmemiş hacim korunmuş ve restorasyon çalışmalarına ek olarak arazinin arka bölümünde iki katlı bir kompleksin inşasına de geçilmiştir.

Bu yeni yapının mimarlarından biri olan Bambis İoannou' ya göre «Patmos Aktis Suites&Spa»' nın hayata geçirilişinde asıl esin kaynağı Patmos Adası' nın kendisi olmuştur.Başka bir deyişle otelin yeniden yapılandırılmasında adaya özgü üç özellikten yararlanılmıştır. Birincisi Ege'de yer almasıyla üzerinde tartışmasız olarak taşıdığı Helen Kültürü' nün izleri , ikincisi, adanın konumu dolayısıyla yakın olduğu Doğu Akdeniz' e özgü renkler, üçüncü ve son olarak da burada bulunan Manastır dolayısıyla etkisi yoğun hissedilen dinsel etki.

Bu yeni yapının mimarlarından biri olan Bambis İoannou' ya göre «Patmos Aktis Suites&Spa»' nın hayata geçirilişinde asıl esin kaynağı Patmos Adası' nın kendisi olmuştur.Başka bir deyişle otelin yeniden yapılandırılmasında adaya özgü üç özellikten yararlanılmıştır. Birincisi Ege'de yer almasıyla üzerinde tartışmasız olarak taşıdığı Helen Kültürü' nün izleri , ikincisi, adanın konumu dolayısıyla yakın olduğu Doğu Akdeniz' e özgü renkler, üçüncü ve son olarak da burada bulunan Manastır dolayısıyla etkisi yoğun hissedilen dinsel etki. Mimari açıdan Patmos'un Ege Denizi'nde bir Yunan adası olma özelliği; bol miktarda kullanılan kireçle elde edilen ve güneş ışınlarını birebir yansıtan beyaz rengin hakimiyeti ile hayat bulmuştur. Bunun yanında bol miktarda kullanılan taşlarla; adada rüzgarın uğultusunun duyulduğu mekanlara gönderme yapılmış, geleneksel kaldırımlarda dolaşıldığı izlenimi verilmek istenmiştir.

Otelin özel mekanları ile genel alanları arasında bulunan yüksek duvarlar, Doğu Akdeniz kültüründe rastlanan "gizlilik" unsurunu konu edinmektedir .Örneğin resepsiyon masasının ardında yükselen duvar,geri planda akan su sesinin geldiği iç avluyu örtmektedir.Bu şekilde hem belli bir mahremiyet hem de merak ve sürpriz temalarının oluşması sağlanmıştır. Mısır mimarisine özgü kafesli pencereleriyle "kluatra" ların kullanımı de gene bu nedenledir.Kişilere kendi özel konumlarını gizleyerek dışarıdaki hayatı izleme olanağı veren -daha çok katı ahlaki değerleri olan toplumlarca benimsenen- bu tarz; adanın dinsel karakteri ile bağdaştırıldığında, mekanların mabet niteliğindeki sadeliğine ayrı bir anlam katmıştır. Günümüze gelindiğinde dört yıllık bir işletmenin sonucunda eski Ksenia'nın gövdesi ve gözden düşmüş olan Grikos Koyu, önemli bir turistik istikamete dönüşmüştür.Onlarla birlikte Patmos Adası eski görkemli günlerine kavuşmuş ve ekonomisinde önemli bir canlanma kaydedilmiştir.Yaz sezonu boyunca 60 kişiye sürekli çalışma olanağı sağlanmış, yılda ortalama 4000 kişilik bir ziyaretçi akınının önü açılmış ve Apokalypsis Restaurant' la adanın mutfak kültüründe kaydedilen olumlu gelişmeler yerel ekonomiye katkıda bulunmuştur.Düzenli olarak adadaki büyük festivallere destek olunarak (Sinema Festivali, Gelenek ve Tat Festivali) kitap tanıtımından tiyatro gösterilerine kadar onlarca etkinliğe evsahipliği yapılarak adadaki bütün kültür amaçlı derneklerle dayanışma içine girilmiş ve bu şekilde Hotel Patmos Aktis Suites & Spa'nın, Ege Denizi'nin bir ucunda önemli bir uygarlık ve kültür merkezi haline gelmesi sağlanmıştır. Gerçekte Ksenia'nın kurtarılması sadece Grikos Koyu' nun yeniden doğuşu anlamına gelmeyip Patmos Adası için örnek ve yaşanabilir bir gelişmeyi gösterir pusula olmuştur.

Proje Bilgileri:
Architecture study:
ISV ARCHITECTS
ARC MASTROMINAS ELIAS AND PARTNERS
Associate Architect:
ANARGYROS MOUGIAKOS
Structural design:
DIMITRIS SIFONIOS
Electrical Design:
PETROS CHATZIPETROS
Garden Design:
GREENWAYS XANIKIAN - SKORDILIS
Construction Management
ARC ELIAS MASTROMINAS & ASSOCIATES

Construction period: 2009
Start of operation:2011

Read more...
Grikos Petra Patmos
Share this page with friends

Reservations