Γνωρίστε τη γιόγκα με την Αναστασία Στογιαννίδη στο Patmos Aktis!

Από 26 Μαΐου έως 30 Μαΐου 2019!

Έρχονται: Ιούλιος 10-14, 2019 | Σεπτέμβριος 22-26, 2019

  • Συνεδρίες γιόγκα
  • Ευχάριστοι περίπατοι
  • Αναζωογόννηση, αυτοπεποίθηση, ευεξία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την προσωπική ιστοσελίδα της Αναστασίας Στογιαννίδη: personal blog.